inforninos   inforninos2

 

      Informática para Nenos

 

 • Descrición da actividade: A informática é unha actividade cada vez máis importante no noso día a día polo que é propicio estar familiarizado con ela desde pequenos. Cun enfoque divertido, seguro e ameno para os nenos, irán aprendendo as posibilidades que a informática ofrece á vez que se ofrecerá unha visión pedagóxica sobre un uso seguro e responsable da informática e a tecnoloxía en xeral.

 

 

 • Beneficios: Algúns dos beneficios da informática para nenos son:

 

  • Ofrece beneficios transversais na resolución de problemas.
  • Ofrece un enfoque ameno e divertido, onde xogos e aplicacións divertidas (necesarias para captar a atención do neno) combínanse con contidos e enfoques que lles serán de utilidade no futuro.
  • Posibilita o desenvolvemento da creatividade dos nenos, ofrecendo infinitas posibilidades.
  • Ensina aos nenos para manexar Internet de forma segura e responsable.
  • Familiariza aos nenos coas contornas, ferramentas e aplicacións máis actuais, sempre cun enfoque adecuado ás súas idades.

 

 

 • Material necesario: Ninguno (salvo indicación específica)