Ingles                       Ingles2

 

      Iniciación ao inglés

 

 • Descrición da actividade: O inglés é un dos idiomas máis falados do mundo xa que case 400 millóns de persoas téñeno que primeiro idioma, ao que habería que sumarlle outros 200 millóns de persoas que o teñen como segunda idioma. A súa influencia a nivel internacional é enorme, de aí o gran interese que suscita este idioma e, por tanto, o éxito desta actividade. Non te quedes atrás, esperámosche!

 

 • Beneficios: Os beneficios de aprender outro idioma son innumerables, pero poderiamos destacar:
  • Multiplica as posibilidades laborais, tanto de atopar traballo como de promocionar dentro do mesmo.
  • Multiplica as posibilidades no acceso a Internet, onde o inglés é o idioma predominante.
  • Posibilita o acceso a unha fonte inesgotable de información, xa sexa escrita ou oral, tanto a nivel académico como de noticias, artigos, etc.
  • Posibilita o coñecer, a través dos seus habitantes, novas culturas e enfoques así como afianzar relacións con outras persoas.
  • Multiplica as posibilidades á hora de viaxar.
  • É unha extraordinaria ferramenta de superación persoal.

 

 • Material necesario: Ninguno.