memoria2                                                                      memoria

 

 

     Memoria

 • Descrición da actividade: Os Talleres de Memoria son un tipo de intervención baseada na estimulación cognitiva e na neuropsicología aplicada que aproveita os recursos de memoria existentes, favorece o seu exercicio, e presérvaos mediante o desenvolvemento de tarefas adecuadas. Céntranse no ámbito da deterioración cognitiva leve e moderado. Nas sesións dos Talleres de Memoria, estimúlanse as funcións cognitivas de acceso ás palabras, a imaxinación visual, os coñecementos semánticos adquiridos, a orientación témporo-espacial, a memoria autobiográfica, a memoria actual, con terapias de orientación á realidade e con exercicios que simulen as actividades da vida diaria, incorporando e mantendo rutinas. En definitiva, unha actividade cunha gran utilidade, cuxos beneficios notarás en pouco tempo.
 • Beneficios:
  • Estimula as actividades mentais adormentadas.
  • Insignia a utilizar recursos e estratexias aos cales un ten tendencia a non recorrer.
  • Mellora a capacidade cognitiva para o desenvolvimiento cotián.
  • Posibilita un marco preventivo xeneral en canto á saúde mental e, especificamente, na prevención da deterioración das funcións da memoria.

    

 • Material necesario: Ninguno (salvo indicación específica)