A nosa misión

Fiel ao espírito dos seus fundadores, o Centro Social Sagrada Familia continúa coa mesma ilusión que o primeiro día, combinando a fidelidade aos nosos obxectivos iniciais cun enfoque moderno, co mesmo desexo de proximidade e integración, coa vocación de seguir sendo un referente. deportivo, cultural e recreativo na zona e, sobre todo, punto de encontro para as persoas.