Debido á crise sanitaria causada por COVID-19, o Centro Social estará pechado temporalmente

Asesoramento Xurídico

Á cabeza do servizo de asesoramento xurídico están Arancha Lorenzo e Cristina Flores, avogados en exercicio e membros do Ilustre Colexio de Avogados da Coruña dende 2013. Ambos desenvolven a súa actividade no ámbito civil, penal, laboral e administrativo e están adscritos a á quenda de servizos desde a data de rexistro.

Durante anos estiveron á cabeza do servizo