Asesoramento Xurídico

Á cabeza do servizo de asesoramento xurídico están Arancha Lorenzo e Cristina Flores, avogados en exercicio e membros do Ilustre Colexio de Avogados da Coruña dende 2013. Ambos desenvolven a súa actividade no ámbito civil, penal, laboral e administrativo e están adscritos a á quenda de servizos desde a data de rexistro.

Durante anos estiveron á cabeza do servizo de asesoramento que o centro social presta aos seus usuarios, sendo os asuntos máis demandados os relacionados coa inmigración, o dereito de familia, a revisión de contratos, a propiedade horizontal e os arrendamentos urbanos.

Deste xeito queremos dar aos socios a posibilidade de ter unha guía ou unha posible solución aos seus problemas legais co custo mínimo, sendo socio.