Debido á crise sanitaria causada por COVID-19, o Centro Social estará pechado temporalmente